Vederlagsfri fysiotapi  
 
 
- Vederlagsfri fysioterapi er et tilbud om gratis fysioterapi til visse patientgrupper med en kronisk lidelse. Lidelsen kan være medfødt, erhvervet eller opstået ved et ulykkestilfælde.

- Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en liste over de grupper, der kan benytte tilbuddet Klik her. Eller forhør dig hos din læge eller hos os.