Træning på hold  
 
 
Klinikken har en moderne, veludstyret træningssal, hvor det er muligt at træne for stort set alle patientkategorier. Der er 3-7 deltagere på et hold, og træningen er af en times varighed og foregår 2-3 gange om ugen. Du træner under supervision af en fysioterapeut, så evt. fejl bliver rettet.

Fordele ved holdtræning kan være:
Du medvirker aktivt i behandlingen, du møder andre med evt. lignende problem, og du lærer nye øvelser, der i de fleste tilfælde også kan bruges i hjemmet. Desuden er holdtræningen billigere end individuel behandling.

Medicinsk Trænings Terapi, MTT

Vi arbejder med konceptet Medicinsk Trænings Terapi (MTT) der er udviklet af fysioterapeuter gennem 30 år.
Grundtanken bag MTT er at patienten ikke låses i et træningsapparat, men selv er den aktive part. MTT- apparater er specialkonstrueret, så øvelser og modstand kan tilpasses individuelt.

 


eksempel på MTT-genoptræning af achillesseneskade. Her bruges aflastningsprincippet i en situation som patienten møder i sin hverdag. (funktionel træning)

 

Et vigtigt princip i MTT er, at træningen skal være funktionel, dvs. have stor overførselsværdi til hverdagen. Træningen tager derfor ikke bare hensyn til den enkeltes skade/symptomer, men også til de forudsætninger, der er nødvendige for at kunne fungere på arbejde og i fritid.

Formålet med træning kan være flere: Styrke muskler og sener, bedre bevægelighed i led, stabilisering af led, koordination og balancetræning, samt at forbedre blodcirkulation og kondition.

Hvordan kommer jeg på ethold?

Efter samtale med fysioterapeuten eller egen læge vurderes det, om du har behov for holdtræning.
Du gennemgår en grundig undersøgelse, og ud fra resultatet af denne sammensættes et træningsprogram, som du og fysioterapeuten gennemgår, inden den egentlige holdtræning starter.